דגם בית המקדש השני

דגם מזבח הקטורת מזהב

דגם מערת המכפלה

תיבת נח-קופת צדקה

מגזרת ניר – אשת חיל

בית המקדש המוזהב

שעון ירושלים נבל דוד

שעון שבעת המינים

דגם בית המקדש השלישי

דגם הכותל המערבי

מחזיקי מפתחות

שמע ישראל מעץ

מגזרת נייר ממוסגרת – שמע ישראל

בית המקדש השני- ענק

מנורת סגולות

ברכת אשת חיל מעץ

מזוזות מעוצבות